SECRETARIA

La Secretaria és el departament de coordinació de l'organització, responsable d'arxius i registres, i el titular de la mateixa ostenta les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu. Este departament instruïx directament multitud de procediments relacionats amb el padró d'habitants, responsabilitat patrimonial, cementeris, participació ciutadana, accés a la informació pública, etc...

Mostrar

Nivell de tramitació: Informació Descàrrega de formularis Tramitació electrònica

Navegació per pàgines

Contactes