TRIBUTS

L'àrea de tributs és l'encarregada de gestionar i recaptar els tributs de la Institució. Per mitjà d'esta àrea s'accedixen als servicis relacionats amb tributs, tant sol·licituds d'ajudes com el pagament de diversos servicis.

Mostrar

Nivell de tramitació: Informació Descàrrega de formularis Tramitació electrònica

Navegació per pàgines

Contactes